پاسخ پرفسور گنجی در مقابل پرسش مرحوم دکترحسین شکوئی در خصوص تعریف علم جغرافیا و اضافه کردن این نکته از سوی ایشان که هنوز تعریف جامع و بدون نقصی در مورد این علم ارائه نشده.

دوست محترم آقای شکوئی:   از من خواسته اید جغرافیا را تعریف کنم و مرا با مشکلی که هر جغرافی دان با آن روبروست مواجه فرموده اید.

 بطوری که می دانید مکتبهای مختلف تعاریف متفاوتی از این علم پیشنهاد کرده اند.به نظر من با توجه به جمیع آن تعاریف، می توان جغرافیا را بدین صورت تعریف کرد:

 جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است  که از مشخصات مناطق و نواحی مختلف زمین و پراکندگی پدیده های گوناگون سطح زمین اعم از طبیعی و انسانی و بالاخره از روابط انسان و محیط که خود باعث بوجود آمدن پدیده های انسانی است و نیز از روابط متقابل پدیده های فوق بحث می کند.

 چون همیشه جغرافی دانی نتوانسته است تعریف جامع و کاملی که مورد قبول همه باشد عرضه کند نواقص احتمالی در تعریف جغرافیا به صورتی که در قسمت فوق عنوان شد چیز تازه ای نخواهد بود.

 

                                                     به نقل از نشریه الکترونیکی جغرافیای ایران

 تاريخ : ۹۰/۰۵/۱۰ | 11:36 | نویسنده : نوید مشتاقی |